Cerave děkuje všem zdravotníkům, kteří v této době pomáhájí.
 

Děkujeme všem, kteří v této době pomáháte

Nurse Landing Image 1

CeraVe je i nadále zavázáno lékařům
a zdravotníkům.

Značka byla vyvinuta ve spolupráci s dermatology, lékaři a zdravotníci tak byli od počátku nedílnou součástí naší DNA. Chtěli bychom proto upřímně poděkovat všem zdravotním sestrám, lékařům, nemocničnímu personálu a pracovníkům ve zdravotnictví za to, že riskují své životy v první linii. Děkujeme za vaše neúnavné nasazení a za to, že jsme díky vám v této nebývalé době v bezpečí.

Jsme hrdí na to, že můžeme pečovat
o ruce, které pomáhají pečovat o nás všechny.

Profesionálové z oblasti medicíny mají každý den zdraví ostatních ve svých rukou. Jejich odhodlání pomáhat, chránit a pečovat o pacienty přináší výsledky… a také si vybírá svou daň. Jako výraz naší podpory darujeme nemocnicím a zdravotnickým zařízením přes 250 000 přípravků CeraVe s cílem poskytnout zdravotníkům alespoň malý komfort v podobě pečujících produktů. Víme totiž, jak obětavě lékařská komunita pracuje, aby zmírnila diskomfort ostatních.